เครื่องเชื่อม Spot Welding
   ระบบการเชื่อมแบบ spot ใช้กรรมวิธีการส่งกระแสสูงมากๆ ผ่านแท่งอิเลคโทรดทองแดงที่หัวเชื่อมไปยังชิ้นงานซึ่งวางซ้อนทับกันอยู่เพื่อให้เกิดความร้อนในการหลอมชิ้นงานให้ติด
   เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งรอยเชื่อมที่เกิดขึ้น จะมีลักษณะเป็นจุดเฉพาะบริเวณที่ปลายหัวอิเลคโทรดทองแดงสัมผัสกับชิ้นงานเท่านั้น โดยสามารถเชื่อมชิ้นงานได้หนาถึงชิ้นละ 3 มิลลิเมตร

   ข้อดีของการเชื่อมระบบนี้คือ การส่งผ่านกระแสจากหัวเชื่อมเข้าสู่ชิ้นงานโดยตรงจึงไม่มีการสูญเสียของกระแส สามารถเชื่อมชิ้นงานได้ หลากหลายประเภทประหยัดเวลาการทำงาน
   โดยที่ไม่ต้องเชื่อมชิ้นงานตลอดแนว แต่ใช้วิธีการเชื่อมเป็นจุด ๆ แทน เหมาะสำหรับงานที่ไม่ต้องเน้นความแข็งแรงมากนัก

 

 
 
การกินกระแส (Max. Absorbed Power)
13kW
40kW
40kW
กระแสไฟเชื่อม (Output Current Range)
6300 A (max)
7000 A (max)
7000 A (max)
ความหนาชิ้นงานที่เชื่อมได้ (Max. Spot Thickness)
2+2
3+3
3+3
น้ำหนัก (Weight)
10.3 Kg
80 Kg
103 Kg
ขนาด (Dimensions)
440x100x185 mm
760x540x1060 mm
850x540x1060 mm

 

 

 
     
การกินกระแส (Max. Absorbed Power)
75kW
   
กระแสไฟเชื่อม (Output Current Range)
11000 A (max)
   
ความหนาชิ้นงานที่เชื่อมได้ (Max. Spot Thickness)
3+3
   
น้ำหนัก (Weight)
170 Kg
   
ขนาด (Dimensions)
1050x630x1050 mm