เครื่องเชื่อม MMA
   ระบบการเชื่อมไฟฟ้าด้วยธูปเชื่อม เป็นการเชื่อมแบบดั้งเดิมที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ในขณะทำงานความร้อนจากลวดเชื่อมจะถ่ายเทไปที่ชิ้นงานเพื่อให้เกิดการหลอมละลาย
   โดยจะต้องรักษาระยะระหว่างลวดเชื่อม และชิ้นงานให้พอเหมาะ เพื่อให้เกิดการอาร์กที่สมบูรณ์

 

   ในขณะเชื่อมเนื้อลวดจะถูกหลอมละลายลงไปเติมแนวเชื่อม เพื่อเกิดการประสานกันของ เนื้อโลหะส่วนฟลักซ์ที่หุ้มอยู่ด้านนอกของลวดจะทำหน้าที่เป็นควัน ปกคลุมแนวเชื่อม
   ไม่ให้มีอากาศจากภายนอกเข้าไป ข้อสำคัญอีกประการหนึ่งของการเชื่อม คือการใช้ลวดเชื่อมที่ ตรงกับชนิดของชิ้นงานที่จะเชื่อมเพื่อให้ได้แนวเชื่อมที่แข็งแรงสมบูรณ์

   ข้อดีของการเชื่อมไฟฟ้าคือเชื่อมง่าย ใช้อุปกรณ์น้อย เคลื่อนย้ายใช้งานได้สะดวก รวมทั้งไม่ต้องใช้แก๊สใดๆ ในการเชื่อมอีกด้วย

 

 
 
กำลังไฟ (Rated Input Power Capacity)
5.3 KVA
5.3 KVA
7 KVA
กระแสไฟเชื่อม (Output Current Range)
10-140 Amp
20-160 Amp
20-200 Amp
ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of Rod)
Ø 2.6-3.2 mm
Ø 1.6-3.2 mm
Ø 1.6-4.0 mm
น้ำหนัก (Weight)
5 Kg.
12 Kg.
13.5 Kg.
ขนาด (Dimensions)
115x195x285 mm
475x280x350 mm
430x200x315 mm

 

 
กำลังไฟ (Rated Input Power Capacity)
9.5 KVA
18.2 KVA
18 KVA
กระแสไฟเชื่อม (Output Current Range)
20-250 Amp
30-400 Amp
20-400 Amp
ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of Rod)
Ø 1.6-4.0 mm
Ø 2.6-5.0 mm
Ø 2.6-5.0 mm
น้ำหนัก (Weight)
19 Kg.
21 Kg.
43 Kg.
ขนาด (Dimensions)
480x205x355 mm
450x300x290 mm
636x322x582 mm

 

 
   
กำลังไฟ (Rated Input Power Capacity)
25 KVA
   
กระแสไฟเชื่อม (Output Current Range)
20-500 Amp
   
ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of Rod)
Ø 2.6-5.0 mm
   
น้ำหนัก (Weight)
47 Kg.
   
ขนาด (Dimensions)
576x297x557 mm