เครื่องเชื่อม TIG
   WELTIG เป็นเครื่องเชื่อมระบบ Inverter  ขนาดเล็กกะทัดรัดให้กระทัดรัดให้กระแสเชื่อมคงที่ทำให้แนวเชื่อมมีความเรียบ สวย  สามารถเชื่อมได้ทั้งเหล็ก และสแตนเลส ประหยัดไฟใช้งานง่าย

      ระบบการเชื่อมทิก อาศัยการนำกระแสที่ปลายลวดทังสเตน ส่งผ่านไปที่แนวเชื่อมเพื่อให้เกิดการหลอมละลายของชิ้นงาน โดยใช้แก๊สเฉื่อยซึ่งทั่วๆ
ไปนิยมใช้แก๊สอาร์กอนเป็นแก๊สปกคลุมแนวเชื่อม การเชื่อมวิธีนี้ในเบื้องต้นจะเชื่อมโดยไม่ต้องมีเนื้อลวดแต่ใช้ความร้อน เป็นตัวหลอมเนื้องานให้ติดกัน นอกเสียจากการเชื่อมบางงานที่อาจจะต้องมีลวดเติมเพื่อให้ได้แนวเชื่อมที่ ต้องการ


      ข้อดีของการเชื่อมระบบทิก คือ การใช้งานง่าย ให้แนวเชื่อมที่สวยงาม นิยมใช้ในการเชื่อมงานบาง ทั้งสเตนเลสและอลูมิเนียม นอกจากนี้ ยังนิยม
ใช้ในการเชื่อมยัดไส้ (root passes) ในงานเชื่อมท่ออีกด้วย ทั้งยังใช้ในระบบเชื่อมอัตโนมัติ       ข้อดีอีกประการหนึ่งคือการเชื่อมด้วยวิธีนี้มีควันน้อยมากจึงไม่เป็นอันตราย ต่อผู้ใช้งาน     
home
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0 2888 8944 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 18.00 น.และ เสาร์ 9.00 - 15.00 น.)
menuBar
 เครื่องเชื่อม WELPRO
-------------------------
  - เครื่องเชื่อม MMA
    ----------------------
  - เครื่องเชื่อม TIG
    ----------------------
  - เครื่องเชื่อม MIG
    ----------------------
  - เครื่องตัด PLASMA
    ----------------------
  - เครื่องเชื่อมSpotWelding
    ----------------------
  - เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่
    ----------------------
  - Accessories
    ----------------------
  - Safety Accessories
    ----------------------
  - อุปกรณ์สิ้นเปลือง
    ----------------------

 เครื่องเชื่อม IWELD
-------------------------
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงZINSANO
-------------------------
เครื่องดูดฝุ่น
 1 ค้นหาร้านค้า 1

 1 การรับประกัน WELPRO

 1 การรับประกัน IWELD

 1 การรับประกัน ZINSANO
 2 Download Catalog 2

 2 Download Manual
 2
©2004-2008 Sing Sanguan & Sons Co., Ltd.
หลักการเชื่อม TIG
 
 
    กระบวนการเชื่อมทิก
  1. ลวดทังสเตน / Tungsten electrode
  2. กระเบื้องปกคลุมแก๊ส / Nozzle
  3. แก๊สปกคลุมแนวเชื่อม / (Argon) Inert atmosphere
  4. เปลวอาร์ก / Welding Arc
  5. ลวดเติม / Filler metal rod
  6. บ่อหลอมละลาย / Molten pool
 Legend for TIG Welding
  Pre-gas แก๊สปกคลุมแนวเชื่อมมื่อเริ่มกดสวิตซ์ ก่อนที่จะเริ่มจ่ายกระแสเชื่อม
  Up slope function เพิ่มกระแสเชื่อมเริ่มต้นจากศูนย์จนถึงค่าที่ตั้งไว้
  Initial welding current กระแสขณะเชื่อมจะถูกควบคุมให้คงที่ตามค่าที่ตั้งไว้
  Down slope function ลดกระแสลงหลังปล่อยสวิตซ์ จากค่ากระแสเชื่อมปกติลงมาที่ศูนย์
  Post-gas แก๊สปกคลุมแนวเชื่อมหลังจากปล่อยสวิตซ์หยุดการเชื่อมแล้ว


การเชื่อมระบบทิกเขี่ยการเชื่อมระบบ HF


ฟังก์ชั่นการเชื่อม TIG


การปรับค่าในการเชื่อม


หมายเหตุ : ข้อมูลการปรับค่าพารามิเตอร์ในการเชื่อมต่างๆ เป็นค่ามาตรฐานสากลทั่วไปในการใช้งานจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการ
                ใช้งานซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้งาน


Choice for TIG Power Sources


 


[back]
sssHead