เครื่องมือตกแต่งสวน
นวัตกรรมใหม่สำหรับงานตกแต่งสวน เครื่องตัดหญ้ารุ่นสะพาย หุ่นยนต์เครื่องตัดหญ้า